เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

SINWATTANA IS HIRINGสินวัฒนา สร้างพื้นที่สำหรับการก้าวสู่ระดับสากล โดยการการส่งเสริมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของไทยไปทั่วโลก เรามองหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่จะเข้าร่วมทำงานด้วยบรรยากาศที่รอบล้อมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย มอบโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

ถ้าคุณกำลังมองหางานที่ท้าทาย และคิดว่าคุณทำได้ ลองสมัครมาคุยกัน


sinwattana-team-all-stars

CORE VALUEScore-value

Trust

core-value

Excellence

core-value

Unforgetable

BENEFITSAccident Insurance
Birthday Gift
Training
Health and Dental
Provident Fund
Vacation

OPENING JOBS

ด่วน !

เรากำลังมองหาและยินดีต้อนรับบุคคลที่จะร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปกับเราเพียงเขียนแนะนำตัวสั้นๆ และตำแหน่งที่ต้องการในอีเมล พร้อมทั้งแนบเรซูเม่ (Resume), ผลงาน (Portfolio) และ วิดีโอ ที่ประกอบด้วย แนะนำตัวสั้นๆ, ทำไมถึงต้องการร่วมงานกับเราพร้อมทั้งบอกคุณค่าในตัวคุณ (Value Proposition) เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ


Responsibilities:
Curating Thai businesses for equity crowdfunding criteria
Being able to analyze business model, business trends, products, and competition
Writing curation report on deal recommendations
Being Project owner of the deals; ensure all processes are well delivered on time
Supporting business owners with required procedures in order to successfully fundraising via crowdfunding platform
Supporting issuer’s roadshows and investment meetings
Establishing and maintaining relationships with investorsInvestment
Assessing financial reports, business records and other relevant data to support and justify investment
Financial modelling and valuation to find a fair value of the enterprise
Re-structure issuers’financial forecast projection(optional)
Engage the Issuers’team togather understanding of the business
Createa term sheet and investment memorandum on alignment with issuer
Collaboration
Collaborate with Business Team to make are commendation about the valuation
Collaborate and support with issuer for valuation concern to investors
Present and report the valuation to Financial and Investment Director, and/or Investment Committee
Research
Researching market data and analyze issuer forecasting projection to valuate realistic of financial data
Training and Development
To understand and maintain knowledge of Sinwattana’s Investment process
To participate and attend Continual Professional development opportunities in order to maintain knowledge and skills
Writing articles about investment and valuation to share with audiences and team membersResponsibilities:
Engage with products and enroll them onto our Social platform
Present the Sinwattana Crowdfunding platform services in a professional manner to prospect customer
Create proposals and plan to ensure project on our platform are successful
Create awareness for Social crowdfunding in Thailand
Report all your activity into the company database
Liaise with team in BKK for smooth implementation with new customers
Provide feedback from campaigner and funder to improve our platform
Demonstrate and understand customers’ requirements in terms of selection and acceptance criteria
Excellent customer service and support by assuring that clients’ need are responsive with the correct and prompt resolution
Manages internal and external client relationships and cultivates new relationships to support Social Crowdfunding and Impact Investing
Leads project management and coordination/development of work plans, deliverables, and activities.
Performs other duties as assigned.Responsibilities:
Contact and verify information of issuer and investor
Support the issuer and investor to register onto our platform
Validate that the investor has a valid KYC
Assist issuer to create deal on our platform
Follow up with customer on their payment
Contact investor about upcoming road show
Send information of investor to safe keeper account
Liaise with bank to setup safe keeper account
Provide update of ongoing deal
Assist issuer step to take upon completion of deal
Follow up with issuer on the share certificate
Work with bank to collect payment
Ensure issuer submit quarterly report
Contact investor on their payment after they register for the deal
Work with bank to refund payment
Support on the deal from start to endResponsibilities:
Conducting research and analysing data to identify and define audiences
Industry research and always update trend
Create, manage, and execute multi-channel marketing campaigns leveraging inbound marketing, SEO, email, mail campaigns and events to drive customer acquisition
Competitor analysis
Advertise our company and products/services on various media
Produce marketing copy for our website
Writing and proofreading creative copy
Compiling and distributing
Join social media groups and professional platforms to discuss industry-related topics
Network with industry experts and potential clients to drive brand awareness
Gather customer feedback to inform sales and product teamsResponsibilities:
Identifies, cultivates and analyzes qualitative and quantitative data in the external competitive market as well as in the internal organization to support business needs, particularly in social innovation.
Develops competitive landscape analyses for countries, regions, or sectors of interest by analyzing and forecasting funder, competitor and other market trends.
Identifies external and internal innovation opportunities that aligns with market trends and business need.
Utilizes innovation frameworks to help develop an organizational path forward in driving more innovative outcomes for the organization.
Collaborates across other functional teams to support integration of information into strategic planning recommendations.
Ability to manage key stakeholder and client relationships, internally and externally
Interprets and translates data into written text and meaningful formats, including production of data visualizations (graphs, charts, tables, maps), summaries, briefs, reports and presentations for executive leadership and functional teams.
Updates data from multiple sources within the database system on a regular basis to provide information to management to make strategic business decisions.
Leads project management and coordination/development of work plans, deliverables, and activities.
Maintains report forms, formats, information dashboards, data generators, reports and other resources.
Manages internal and external client relationships and cultivates new relationships to support Innovation and Impact Investing priorities
Ensuring compliance with the laws and regulations of the organization which covers policy making, roles, duties and responsibilities of personnel and departments within the company. Relevant to the compliance with the laws and regulations of the organization as well as the processes for collecting and following laws, building knowledge and understanding of laws and regulations, consultation, audit and prevention, reporting, monitoring and promoting compliance with laws and regulations of the organization. Minimize the potential impact of unlawful compliance with the laws and regulations which could expose the organization can be punished by law, losing economic gain or reputation. Performs other duties as assigned.Responsibilities:
Understand our product and service in financial areas and all about crowdfunding such as Donation, Reward, Equity and Debt Security.
Research and analysis from users’ feedback to get requirements.
Collaborating with design, developer, business and marketing team.
Create user journey and design task flow or wireframe based on users’ need.
Testing with target users and measure the result.Responsibilities:
Design web, banners, product images, templates and other digital creative material.
Be closely involved in marketing campaigns in various channels like social media, newsletters,E-Commerce Website and website.
Take care of the strategy and image postings in social media channels (mainly Facebook).
Create the image templates and design for newsletters.
Understand the brand/product strategy and align graphics to guidelines and communication strategies.Responsibilities:
As lead developer, you are to remain responsible for system architecture and technology choices.
Structuring and developing the team by agile encourages emergent design and relactoring; this is expected to happen at the level of code objects.
The system needs to have greater level of pre-design and rigidity. It is important to ensure the platform risks to be minimize.
You are to work on mandated the right relevant technology choices and designed how system components would interact with one another.
Your time allocated to Agile planning meetings should focus on how to design those components within his higher-level mandates.
You are fully responsible for the entire development team members and are to work with RR closely to bring on the right team members.
You are to work on new programmers to establish ethics and code practices to best conducts.
You are to step up on your skill sets periodically both hard and soft skills.
You are to mentor the juniors and lead by examples.Responsibilities:
Develop user interface of platforms specifications given by team lead.
Optimize and maintenance the platforms to be effective and work properly.
Work closely with other member of development team to both develop detailed specifications with clear project deliverables and timelines, and to ensure timely completion of deliverables.
Attend meetings during the development process and response to development clinches.
Communicate to team with efficiency and accuracy any progress and/or delays.
Responsible on planning, and implementation to meet the development timeline.Responsibilities:
Develop the Restful API for platforms specifications given by team lead.
Optimize and maintenance the Restful API to be effective and work properly.
Optimize and maintenance the database to be effective and work properly.
Work closely with other member of development team to both develop detailed specifications with clear project deliverables and timelines, and to ensure timely completion of deliverables.
Attend meetings during the development process and response to development clinches.
Communicate to team with efficiency and accuracy any progress and/or delays.
Responsible on planning, and implementation to meet the development timeline.Responsibilities:
Develop user interface of platforms specifications given by team lead.
Optimize and maintenance the platforms to be effective and work properly.
Develop the Restful API for connecting with our website.
Optimize and maintenance the Restful API to be effective and work properly.
Optimize and maintenance the database to be effective and work properly.
Work closely with other member of development team to both develop detailed specifications with clear project deliverables and timelines, and to ensure timely completion of deliverables.
Attend meetings during the development process and response to development clinches.
Communicate to team with efficiency and accuracy any progress and/or delays.
Responsible on planning, and implementation to meet the development timeline.Responsibilities:
Payrolls.
Recruitment employee by Preparing job description, Posting ads, managing the Hiring process.
Conduct staff appraisal/assessment together with manager.
Guide staff on staffs on all HR forms.
Apply Visa and Work permit for foreigner staff.
Tracking of Staff annual leave, Sick leave, Medical claim etc.
Issuance of all HR letters such as warning letter, offer letter, Transfer letter, Promotion letter.
Conduct orientation/Introduction for new joiners.
Company welfare (Health insurance, Training course, Sabai Trip)
Time attendance for employee.Responsibilities:
Issue Quotation, Invoice and Tax Receipt.
Issue Payment voucher and receipt voucher.
Prepare Cash flow.
Key in money transfer in K bank system.
Petty cash
Expense for company
Expense claim boss (Bill and Credit card)
Preparation of tax filling, Withhold tax, Income tax return.Responsibilities:
Find Shop for purchasing and compare order.
Buy Office Grocessories.
Send post and check mail box post.
Prepare parking coupon for customer.
Coordinate with cleaning lady and repairman.
Preparing computer for new employee.


© 2021 Sinwattana. All rights reserved.

We use cookie to ensure that we give you the best experience on our website. Read cookie policy.