โอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านตลาดเกมไทย

ร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยด้วยคราวด์ฟันดิง สู่การเพิ่มโอกาสของนักพัฒนาเกม และครีเอเตอร์รุ่นใหม่ในแวดวงตลาดเกม

Posted on 16th October 2023

Investing on Sinwattana Crowdfunding platform has its own risks. Offering deals in Crowdfunding have low liquidity since there are limited channels to sell the shares. Investors should invest wisely and learn about investing in Crowdfunding thoroughly in order to distribute and decrease risks of loss on investments.

To be a leading global investment business portal for Thai Startups/SMEs. Our goal is to revolutionize the business economy by providing alternative sources of funding, organized around the belief that “Funding Together!”, empowering genuine businesses and investors, who strive CHANGE to generate IMPACT for a SUSTAINABLE FUTURE.

Need Help

Learn

Contact Us

Call Center

(+66)2 233 3723

Copyright © 2022 Sinwattana.  All rights reserved.

twitter