ทำไมต้องสินวัฒนา

Ideation

Ideation

ทุกอย่างเริ่มจากไอเดีย!
ไอเดียที่คุณเชื่ออย่างแรงกล้าในไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้คนได้ด้วยการรับบริจาค ไอเดียที่ยอดเยี่ยมจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาการด้านสังคม และนวัตกรรมได้
Productization

Productization

เมื่อไอเดียออกดอกออกผล การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นหมายถึงต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการสร้าง ด้วยการเปิดระดมทุนแก่ผู้คนในรูปแบบ การสั่งซื้อล่วงหน้า เราสามารถช่วยคุณทำให้การระดมทุนเกิดขึ้นจริงได้และแน่นอนว่าเพื่อการต่อยอดการทำธุรกิจ
Commercialization

Commercialization

เราคัดกรองขั้นต้นสำหรับบริษัทที่เปิดทำการมามากกว่า 3 ปีเพื่อเตรียมผลักดันให้บริษัทเหล่านั้นเติบโตยิ่งขึ้นไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือสากล ด้วยการร่วมมือระหว่างธรุกิจของคุณกับเครือข่ายของเราจะสามารถเกิดความร่วมมือทางธุรกิจและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

หุ้นส่วน

Global Corporation, VC, Deal Brokers
KT.ZMICO TCELS
Academia Govt intiaitives Alignment
NGEE ANN
Co working space and Maker space
Platform e
Venture Builders with Acceleration
The First startup China